صباشیمی
۱۴۰۳ چهارشنبه ۹ خرداد
1394/07/20
صنایع فولاد و خودرو سازی
صنایع فولاد و خودرو سازی
آ.ثصقثقثبقللب
جمله صنایعی ک
از جمله صنایعی که شرکت صبا شیمی به فروش محصولات خود به آن اشتغال دارد صنایع سنگین و فولاد منجمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد که این شرکت جهت تولید محصولات خود از انواع تولیدات شرکت صبا شیمی در خطوط تولید کویل و کلاف های استفاده کرده و از خدمات این این شرکت بهره مند میشود .
از جمله محصولات مورد استفاده در شرکت فولاد مبارکه دترجنت خطوط اسکین پاس و تمپر ، محلول کروماته جهت پاسیو نمودن کلاف های گالوانیزه ، دترجنت مورد استفاده در خط گالوانیزه ، محلول کروماته در خط رنگی شرکت فولاد مبارکه ، محلول قلیایی جهت شتشوی کلاف های ورودی خط گوانیزه ، روغن های محافظ مورد مصرف خطوط اصلاح این شرکت می باشد.
در صنعت خودرو سازی شرکت های تولید ورق گاوانیزه ، در حین تولید این نوع ورق از محصولات دی کروماته و محلول های شتشو دهنده و چربی گیر شرکت صبا شیمی استفاده میکنند که مهمترین مشتریان ما در این زمینه شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری می باشد. 
از جمله صنایعی که شرکت صبا شیمی به فروش محصولات خود به آن اشتغال دارد صنایع سنگین و فولاد منجمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد که این شرکت جهت تولید محصولات خود از انواع تولیدات شرکت صبا شیمی در خطوط تولید کویل و کلاف های  استفاده کرده و از خدمات این این شرکت بهره مند میشود .
از جمله محصولات مورد استفاده در شرکت فولاد مبارکه دترجنت خطوط اسکین پاس و تمپر ، محلول کروماته جهت پاسیو نمودن کلاف های گالوانیزه ، دترجنت مورد استفاده در خط گالوانیزه ، محلول کروماته در خط رنگی شرکت فولاد مبارکه ، محلول قلیایی جهت شتشوی کلاف های ورودی خط گوانیزه ، روغن های محافظ مورد مصرف خطوط اصلاح این شرکت می باشد. 
 جمله صنایعی که شرکت صبا شیمی به فروش محصولات خود به آن اشتغال دارد صنایع سنگین و فولاد منجمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد که این شرکت جهت تولید محصولات خود از انواع تولیدات شرکت صبا شیمی در خطوط تولید کویل و کلاف های  استفاده کرده و از خدمات این این شرکت بهره مند میشود .
از جمله محصولات مورد استفاده در شرکت فولاد مبارکه دترجنت خطوط اسکین پاس و تمپر ، محلول کروماته جهت پاسیو نمودن کلاف های گالوانیزه ، دترجنت مورد استفاده در خط گالوانیزه ، محلول کروماته در خط رنگی شرکت فولاد مبارکه ، محلول قلیایی جهت شتشوی کلاف های ورودی خط گوانیزه ، روغن های محافظ مورد مصرف خطوط اصلاح این شرکت می باشد. 
ه شرکت صبا شیمی به فروش محصولات خود به آن اشتغال دارد صنایع سنگین و فولاد منجمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد که این شرکت جهت تولید محصولات خود از انواع تولیدات شرکت صبا شیمی در خطوط تولید کویل و کلاف های استفاده کرده و از خدمات این این شرکت بهره مند میشود .
از جمله محصولات مورد استفاده در شرکت فولاد مبارکه دترجنت خطوط اسکین پاس و تمپر ، محلول کروماته جهت پاسیو نمودن کلاف های گالوانیزه ، دترجنت مورد استفاده در خط گالوانیزه ، محلول کروماته در خط رنگی شرکت فولاد مبارکه ، محلول قلیایی جهت شتشوی کلاف های ورودی خط گوانیزه ، روغن های محافظ مورد مصرف خطوط اصلاح این شرکت می باشد.
ل
View:
1271
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت صبا شیمی می باشد.
Distribution or reproduction of any information taken from this website is allowed only when link to www.sabachem.com. 123
Powered by DorsaPortal